Đua Top Nạp Thẻ Tháng 05
Nhận Ngay Nhiều Quà Khủng
TOP 1 : 50.000 Và 2.000.000đ 💰
TOP 2 : 40.000 Và 1.000.000đ 💰
TOP 3 : 30.000 Và 500.000đ 💰
TOP 4 : 20.000 Và 200.000đ 💰
TOP 5 : 10.000 Và 100.000đ 💰
Shop Sẽ Chọn Thêm 10 Bạn Ngẫu Nhiên:
5 Bạn Nạp > 100.000đ 💰 Sẽ Nhận Được: 100
Đặc Biệt Tặng Ngẫu Nhiên: 1.000 Và 100.000đ 💰 Cho 5 Bạn May Mắn.
  • 1 Michimi
  • 2 Kenken
  • 3 Hồ Tấn Hưng
  • 4 mn gbetrty
  • 5 Nguyễn Văn Ngây

Jin**** vừa rút thành công 4800 Quân Huy, Gcao*** vừa rút thành công 9999 Quân Huy, Moba**** vừa rút thành công 1300 Quân Huy, Khang**** vừa rút thành công 2200 Quân Huy, Long**** vừa rút thành công 1300 Quân Huy, VÌs**** vừa rút thành công 1300 Quân Huy, Cong**** vừa nạp thành công 20.000Đ đã may mắn nhận được 999 Quân Huy, Tuan**** vừa nạp thành công 100.000Đ đã may mắn nhận được 2500 Quân Huy, Mai**** vừa nạp thành công 200.000Đ đã may mắn nhận được 6000 Quân Huy, Viet**** vừa nạp thành công 20.000Đ đã may mắn nhận được 999 Quân Huy


Vòng Quay Quân Huy (100% Trúng 5.000 Quân Huy)

  • Đã Quay: 48,039
60,000đ 20,000đ